دانلود آهنگ امروز و فردا از شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ امروز و فردا شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی امروز و فردا

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ امروز و فردا با صدای شادمهر عقیلی

─────\ buxmusic.ir /─────

♠ ֍


متن آهنگ امروز و فردا از شادمهر عقـیلی

هم خـوان:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش

شادمهر عقـیلی:
دل بسه ، گریه نکن ، دیگـه رفت ، صداش نکن
از تـو قاب پنجره ، بی خـودی نگـاش نکن
دیگـه هم رنگ تـو نیست ، دیگـه دل تنگ تـو نیست
مـی دونه یه ذره عشق ، تـو دل سنگ تـو نیست

هم خـوانی:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
اینو بهت مـی گفتش

شادمهر عقـیلی:
بهت مـی گفت مـی رم جایی که قدرمو بدونن
واسه رنگ نگـاهم تا سحر غزل بخـونن
این قدر این پا و اون پا اومدی از تـو بریـدش
دیـدی کبوتر عشق تـو از قفس پریـدش

هم خـوانی:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش

شادمهر عقـیلی:
دل بسه ، گریه نکن ، دیگـه رفت ، صداش نکن
از تـو قاب پنجره ، بی خـودی نگـاش نکن
دیگـه هم رنگ تـو نیست ، دیگـه دل تنگ تـو نیست
مـی دونه یه ذره عشق ، تـو دل سنگ تـو نیست

هم خـوانی:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
اینو بهت مـی گفتش

شادمهر عقـیلی:
بهت مـی گفت مـی رم جایی که قدرمو بدونن
واسه رنگ نگـاهم تا سحر غزل بخـونن
این قدر این پا و اون پا اومدی از تـو بریـدش
دیـدی کبوتر عشق تـو از قفس پریـدش

هم خـوانی:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش

هم خـوانی:
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدی امروز و فردا کردی رفتش ، پر زد ، دیـدی پر زد و رفتش
دیـدیꞜ

♣ ▲