دانلود آهنگ عروسی از جلال همتی

دانلود آهنگ عروسی جلال همتی

دانلود آهنگ جدید جلال همتی عروسی

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عروسی با صدای جلال همتی

────\ buxmusic.ir /─────

֍ ♦


متن آهنگ عروسی از جلال همتی

سر راش کنار بریـد
عروس داره با ناز مـیاد
خـونچه ها طبق طبق
جهازی دنبالش مـیاد
کوچه رو جارو کنیـد
دوماد با فامـیلش مـیاد
سفره عقد بچینیـد
آقا با دفترش مـیاد
به دوماد خبر بدیـد
عروس خانم شاباش مـیخـواد
ترمه و حریر گل
فرش واسه زیر پاش مـیخـواد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد

عروس به این عروسکی
کی دیـده کی دیـده ؟
عروس به این ملوسکی
کی دیـده کی دیـده ؟
دوماد تاج طلا براش
خریـده خریـده
عروس شیطون بلا
دستاشو
کشیـده کشیـده
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد

سر راش کنار بریـد
عروس داره با ناز مـیاد
خـونچه ها طبق طبق
جهازی دنبالش مـیاد
کوچه رو جارو کنیـد
دوماد با فامـیلش مـیاد
سفره عقد بچینیـد
آقا با دفترش مـیاد
به دوماد خبر بدیـد
عروس خانم شاباش مـیخـواد
ترمه و حریر گل
فرش واسه زیر پاش مـیخـواد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد

عروس به این عروسکی
کی دیـده کی دیـده ؟
عروس به این ملوسکی
کی دیـده کی دیـده ؟
دوماد تاج طلا براش
خریـده خریـده
عروس شیطون بلا
دستاشو
کشیـده کشیـده
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـد
ستاره ها حالا چشمک بزنیـد
فرشتـه ها طاق نصرت بزنیـدꞜ

♣ ♪