دانلود آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دانلود آهنگ ساحل و دریا گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش ساحل و دریا

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ساحل و دریا با صدای گوگوش

─────\ buxmusic.ir /─────

☺ ♦


متن آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دلم از غصه داره

♩ خـون مـیشـه دریا کـاری کن

─────\ buxmusic.ir /─────

▲ غممو مثله موجات بردار

Ꞝ تـو ساحل خالی کن

♠ بیا دریا کـاری کن

─────\ buxmusic.ir /─────

♭ غما رو چاره بکن

■ بیا دریا کـاری کن

♠ غما رو چاره بکن

────\ buxmusic.ir /─────

♦ عمریه ساحل و دریا

♣ مثله غم با دل من

♠ گفتگوشون سر نمـیاد

────\ buxmusic.ir /─────

♠ اگـه روزی یکیشون

♣ از همدیگـه دوری کنه

♩ مهتاب دیگـه در نمـیاد

────\ buxmusic.ir /─────

♠ موجای دریا رو

֍

♦ خـون آلود و زرد نمـیکنه

֍ فقط دروازهء دل رو

֍

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ روی غم وا مـیکنه

▲ موجای دریا رو

♫ خـون آلود و زرد نمـیکنه

────\ buxmusic.ir /─────

■ فقط دروازهء دل رو

♩ روی غم وا مـیکنه

♦ بیا دریا کـاری کن

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ غما رو چاره بکن

♠ بیا دریا کـاری کن

► غما رو چاره بکن

────\ buxmusic.ir /─────

♫ عمریه ساحل و دریا

■ مثله غم با دل من

► گفتگوشون سر نمـیاد

─────\ buxmusic.ir /─────

♭ اگـه روزی یکیشون

■ از همدیگـه دوری کنه

♪ مهتاب دیگـه در نمـیاد

─────\ buxmusic.ir /─────

♣ موجای دریا رو

☺ خـون آلود و زرد نمـیکنه

֍

• فقط دروازهء دل رو

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ روی غم وا مـیکنه

֍ موجای دریا رو

♪ خـون آلود و زرد نمـیکنه

─────\ buxmusic.ir /─────

• فقط دروازهء دل رو

֍ روی غم وا مـیکنه

■ بیا دریا کـاری کن

─────\ buxmusic.ir /─────

▲ غما رو چاره بکن

☺ بیا دریا کـاری کن

☺ غما رو چاره بکن

─────\ buxmusic.ir /─────
─────\ buxmusic.ir /─────


♪ ▲

Ꞝ ►