دانلود آهنگ شاد شاد از گوگوش

دانلود آهنگ شاد شاد گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش شاد شاد

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شاد شاد با صدای گوگوش

─────\ buxmusic.ir /─────

♭ ♣

֍
متن آهنگ شاد شاد از گوگوش

♥ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ از غمها آزادم

♫ دم و دم و دم غنیمت

♦ زندگی یعنی محبت

────\ buxmusic.ir /─────

▲ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

♦ یه خروار ادا هفت آسمون ناز

֍

• واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

─────\ buxmusic.ir /─────

♥ دوس دارم بگیم بخندیم

♦ در بروی غم ببندیم

♪ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ buxmusic.ir /─────

♣ از غمها آزادم

► شاد و شاد و شاد و شادم

֍

♦ از غمها آزادم

─────\ buxmusic.ir /─────

֍ دوس دارم بگیم بخندیم

♣ در بروی غم ببندیم

֍

♣ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ buxmusic.ir /─────

• از غمها آزادم

♭ دم و دم و دم غنیمت

• زندگی یعنی محبت

֍

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

• یه خروار ادا هفت آسمون ناز

► واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

─────\ buxmusic.ir /─────

♩ دوس دارم بگیم بخندیم

♪ در بروی غم ببندیم…

♣ شاد و شاد و شاد و شادم

────\ buxmusic.ir /─────

► از غمها آزادم

֍ شاد و شاد و شاد و شادم

☺ از غمها آزادم

────\ buxmusic.ir /─────

♠ دوس دارم بگیم بخندیم

֍ در بروی غم ببندیم…

֍ {تکرار}

─────\ buxmusic.ir /─────

♥ ☺

♪ ֍