دانلود آهنگ کوچه انتظار از گوگوش

دانلود آهنگ کوچه انتظار گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش کوچه انتظار

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کوچه انتظار با صدای گوگوش

─────\ buxmusic.ir /─────

♫ ▲


متن آهنگ کوچه انتظار از گوگوش

♦ بی تـو چون شبهای دیگر

֍

────\ buxmusic.ir /─────

☺ امشب آرامـی ندارم

► در سکوت کوچه تـو

֍

♠ نیمه شب ره مـی سپارم

─────\ buxmusic.ir /─────

♣ آن زمان این کوچه هر شب

☺ کوچه مـیعاد ما بود

♫ بر لب ما تا سحرگـه

────\ buxmusic.ir /─────

♩ قصه فردای ما بود

♣ این زمان افکنده بر ما

▲ سایه ، دیوار جدایی

─────\ buxmusic.ir /─────

• ای خدا آخر کجا رفت

■ روزگـار آشنایی

♭ ای کویر سینه من

─────\ buxmusic.ir /─────

• بوتـه های آتشت کو

♪ در شب سرد جدایی

♪ شعله های سرکشت کو

─────\ buxmusic.ir /─────

֍ ♪

♫ ♭