دانلود آهنگ تعبیر خواب از هلن

دانلود آهنگ تعبیر خواب هلن

دانلود آهنگ جدید هلن تعبیر خواب

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تعبیر خواب با صدای هلن

─────\ buxmusic.ir /─────

☺ ♪


متن آهنگ تعبیر خـواب از هلن

خـوابی دیـدم که ای کـاش تعبیرش تـو باشی

► تـو باشی

֍

─────\ buxmusic.ir /─────

Ꞝ اونچه در آرزوشم عاشقم تـو باشی

▲ عاشقم تـو باشی

♣ یه عمریه که هر جا

─────\ buxmusic.ir /─────

֍ به دنبال تـو گشتم

♭ به امـیـدی که روزی

♭ بیای تـو سر گذشتم

─────\ buxmusic.ir /─────

♣ بیای تـو سر گذشتم

♪ دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

♩ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

♥ اگـه تـو باشی با من

♩ پر و بال در مـیارم

─────\ buxmusic.ir /─────

♣ هرچی عشقه تـو دنیا

☺ یه جا برات مـیارم

▲ کسی در عاشقـی که

֍

─────\ buxmusic.ir /─────

♪ نمـی رسه به گردم

► روزی هزار هزار بار

♠ دور سرت مـی گردم

────\ buxmusic.ir /─────

♩ یه عمریه که هر جا

֍

֍ به دنبال تـو گشتم

♠ به امـیـدی که روزی

─────\ buxmusic.ir /─────

▲ بیای تـو سر گذشتم

▲ بیای تـو سر گذشتم

▲ دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

────\ buxmusic.ir /─────

♣ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

֍ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

• دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

─────\ buxmusic.ir /─────

♦ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

► ……………………..

♦ ►

────\ buxmusic.ir /─────

♣ •